Werk en burn-outVoor een burn-out komt het werk vaak op de eerste plaats. Je neemt het in de avonden en de weekenden mee naar huis. Zelfs in de vakanties moet je nog even de mails checken. De balans tussen werk en privé is zoek. Dat geeft spanningen, en dus stress.


Het werk de boosdoener?


Niet altijd is de boosdoener je werk. Vaak kunnen relatiespanningen zo hoog oplopen, dat zij je ontregelen.


Komt er dan ook werkstress bij, dan is een burn-out vaak het gevolg.


Om er daarna verandering in aan te brengen is het noodzakelijk serieus na te gaan waar de bron van de burn-out ligt.


Controle


Veel mensen willen over veel zaken de controle houden. Zij hebben het idee, dat de meeste zaken maakbaar en vooral controleerbaar zijn. Dat geeft een zekerheid, een houvast in het leven. Maar dat is echter een schijnzekerheid.


Veel in ons leven wordt door het toeval bepaalt, en wij moeten daarop anticiperen. Doordat gegeven te accepteren haal je veel druk bij jezelf weg. Je bent dan beter in staat om keuzes te maken.


Structuur


Het is belangrijk om structuur in je werk en privésituatie aan te brengen. Op die wijze ban je onrust uit. Je handelt dan bewust en doelmatig. Zo creëer je handvatten voor je functioneren.


Je houdt overzicht en mijd zo het opbouwen van een druk op jezelf. Het is een gezonde manier om bewust met de realiteit om te gaan. Je staat zelf aan het roer en je bepaalt de koers.


Tempo


Een veelvoorkomende valkuil voor het krijgen van een burn-out is ons leef- en werktempo, dat wij onszelf opleggen of laten opleggen. Er ontstaat dan een innerlijke gejaagdheid, die ervoor zorgt dat we het overzicht op ons functioneren kwijtraken.


Dat gegeven wakkert onze onzekerheid aan en vaak gooien we er dan nog een schepje bovenop. De uitwerking daarvan is funest. We raken door onze energiereserves heen.

Zowel geestelijk als fysiek kunnen we niet meer.


Preventie


Het is van belang om het nooit zo ver te laten komen. Het is daarom een goede zaken om burn-outsignalen vroegtijdig te herkennen en maatregelen te nemen om het tij te keren.


De volgende pagina's kunnen je helpen om op je werk alert te zijn op burn-outsignalen en hoe je daarmee om kunt gaan.

Ook wordt er aandacht besteed aan het herstel en de terugkomst op je werk na een burn-out.


Het is aan te raden om bijtijds een deskundige in te schakelen, zodat je verantwoord te werk kan gaan. De begeleiding van een coach/psycholoog is onontbeerlijk in het proces om te herstellen van een burn-out.


Terug naar boven
Je bevindt je op de site:


Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen:Interessante sites: