Oververmoeid of burn-out?Je hebt het een tijdje, in ieder geval voor je gevoel, erg druk gehad. En je bent op. Je hebt moeite om je tot enige actie te dwingen. Maar na een tijd van rust keert je energie weer terug. Je was oververmoeid.


Bij een burn-out voel je je totaal uitgeblust. Je dwingt jezelf niet meer tot actie. Daar ben je te moe voor en daar zie je het nut niet van in. Met rust gaat deze malaise niet over. Nee, die neemt eerder toe. Allerlei kwaaltjes laten zich dan gelden.


Overwerkt of burn-out?


Het is druk op je werk en je wordt automatisch meegezogen door de actie.


Na enige tijd begin je je erg moe te voelen en kost het moeite om gemotiveerd te blijven. Je bent overwerkt.

Je trekt aan de rem en je neemt een tijd rust.


Die rustperiode doet weldadig aan en je energiepeil stijgt weer naar het oude niveau. De zin in je werk komt opzetten en daarbij groeit ook je motivatie om aan de slag te gaan.


Hoe anders is het bij een burn-out. Veelal ontstaat die ook op je werk, maar daarnaast speelt een ongezonde levensstijl een belangrijke rol. Rust helpt je niet verder. Je aversie tegenover je werk blijft groeien. De motivatie is ver weg.


Overspannen of burn-out?


Als je overspannen bent, betekent dat de start van de stress kort geleden heeft plaats gevonden. De aanleiding kan zijn een verbroken relatie, verandering van werk, een verhuizing of het overlijden van een dierbare, enz.


De stressklachten bij overspannenheid zijn bijvoorbeeld: huilbuien, gejaagdheid, slecht slapen, nek- en rugklachten en hoofdpijn. Maar je hebt nog energie om het aan te pakken.

Niet de uitputting maar je labiliteit staat op de voorgrond.


Bij een burn-out heb je te maken met een chronisch proces van stress. Je bent daardoor al je energiereserves gaan verbruiken. De uitputting is totaal.


Je trekt je terug. Je wilt niets meer met je werk te maken hebben. Je voelt je onbegrepen en mijdt het contact met anderen. Je stelt je passief en negatief op. Je ziet geen uitweg. Zonder hulp van derden is herstellen niet mogelijk.


Stress of burn-out?


Hoewel burn-out voortkomt uit een langdurige stressvolle situatie, is het geen stress. Bij stress wordt er tijdelijk een mentale druk op je uitgeoefend. Maar je bent wel in staat om daar verandering in aan te brengen. Je hebt oog voor de problemen die die druk veroorzaken.


Bij een burn-out heb je geen hoop om iets te kunnen veranderen. Je hebt meestal niet eens door wat er met je aan de hand is. Je bent op, je motivatie is zoek en je bent van anderen afhankelijk geworden.


Depressie of burn-out?


Depressie en burn-out hebben veel overeenkomstige symptomen. Zij lijken op elkaar en worden ook nogal eens voor elkaar aangezien.


Bij een depressie heeft de negativiteit een structureel karakter. Bij een burn-out is meer sprake van een tijdelijke somberheid en gaat de negatieve stemming in een soort golfbeweging.


Burn-out?


Uit het bovenstaande kun je opmaken dat een burn-outdiagnose niet zo makkelijk te stellen is. Artsen hebben daar dan ook de nodige moeite mee. Veel symptomen van een burn-out vind je ook bij andere aandoeningen.


Na het maken van een burn-outtest heb je wat meer handvatten om vast te stellen of een burn-out voor jou in het verschiet ligt.


Mensen met een burn-out lopen niet snel naar een arts met hun klachten. Het zijn over het algemeen gedreven mensen, die hoge eisen aan zichzelf stellen. Vrouwen zijn eerder geneigd hulp in te roepen, daardoor lijkt het alsof vrouwen gevoeliger voor een burn-out zijn.


Is het werk de boosdoener?


Nee, niet altijd is het werk, je werkhouding, de oorzaak van een burn-out. Veelal kun je stellen dat een verweving van werk en privé de bron vormt van een burn-out.


De druk van het werk neem je mee naar huis, en/of de gespannen privésituatie heeft een negatieve uitwerking op je werk.


Tegenwoordig is het vooral de combinatie van die factoren, die tot een burn-out leiden. Mens-mensberoepen, zoals bijvoorbeeld zorg en onderwijs, scoren hoog op de ladder van burn-out.


Dat betekent?


Dat betekent dat je er goed aan doet om eens na te gaan hoe je eigen situatie is. Is er een goede balans tussen werk en privé?

Is er sprake van een structurele stresssituatie? Heb je een normaal energiepatroon? Sta je positief in het leven?


Allemaal vragen die je zo eerlijk mogelijk voor jezelf moet beantwoorden om te ontdekken of een burn-out bij jou zou kunnen gaan optreden.


Bedenk dat preventie beter is dan herstel. Je kunt jezelf en je omgeving veel ellende besparen door vroegtijdig in actie te komen. Succes!


Terug naar boven
Je bevindt je op de site:


Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen:Interessante sites: