Mogelijke oorzakenDe bron


Er zijn vele oorzaken die we aan een burn-out kunnen koppelen. In de meeste gevallen van burn-out vinden we de oorzaak op het werk. Je kunt zeggen dat eenieder die overwerkt is, of die zich sterk ondergewaardeerd voelt een risico loopt om burn-out te geraken.


Het zou onterecht zijn om alle schuld bij het werk neer te leggen.


Ook het karakter en de levensstijl spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een burn-out.


Perfectionisme of weinig zelfvertrouwen zijn bekende gegevens bij het zoeken naar oorzaken.


Triggers op je werk


 • Het gevoel dat je weinig controle over je werk hebt.
 • Het ontbreken van waardering voor wat je doet.
 • Onduidelijkheid over je taken, en/of je wordt overvraagd.
 • Je ervaart je werk als saai.
 • Je werkt in een chaotische en veeleisende omgeving.

Lifestyletriggers


 • Er is geen evenwicht tussen werk, privé en ontspanning.
 • Je verwachtingen van dingen en mensen zijn te hoog.
 • Je neemt te veel verantwoordelijkheid op je.
 • Je rust te weinig uit en krijgt te weinig slaap.
 • Je verliest iemand waar je veel omgaf.

Karaktertriggers


 • Perfectionistische inslag, niets is goed genoeg.
 • Je hebt een negatieve kijk op jezelf en op de wereld.
 • Je bent een controlfreak. Je kunt moeilijk delegeren.
 • Je kunt moeilijk loslaten.

Het soort werk


Sommige sectoren van het werk lijken bij uitstek te fungeren als een broeinest voor een burn-out. Vanzelfsprekend zijn commerciële functies met een hoge prestatiedruk de logische plaatsen om veel burn-out aan te treffen. Daar wordt immers openlijk fysieke en mentale roofbouw gepleegd.


Maar ook veel beroepen die juist idealistisch van aard zijn, zoals die in de zorg en het onderwijs staan in de top vijf van burn-out.


De oorzaken daar vind je in de manier hoe het werk is opgezet: een geweldig moordende bureaucratie die de kwaliteit van de zorg en het onderwijs uitholt. Dat heeft een sluipende negatieve invloed op het gedrag van de mensen die werken in die sectoren.


Terug naar boven
Je bevindt je op de site:


Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen: