Veelgestelde vragenDe tien meest gestelde vragen over burn-out leveren tien antwoorden op, die je op weg kunnen helpen om aan de slag te gaan. Je hebt je nooit eerder hoeven te verdiepen in stress en daaraan gerelateerde zaken.


De laatste tijd echter betrap je jezelf op een gedrag dat niet je eigen is. Je bent snel geïrriteerd. Allerlei kwaaltjes zeuren om aandacht. Je begint mensen te mijden. Op je werk maak je meer foutjes en vergeet je dingen.


Mensen uit je omgeving hebben de woorden overspannenheid, stress en burn-out laten vallen. Dat heeft je uiteindelijk getriggerd om deze site te bezoeken.


De volgende tien vragen zijn door mensen gesteld, die net als jij, meer wilden weten over burn-out. Misschien wilden zij informatie hebben om een partner, vriend(in) te kunnen begrijpen.


1. Wat is het verschil tussen burn-out en overspannenheid?


Overspannenheid is meestal het gevolg van een tijdelijke overbelasting. Bijvoorbeeld een verhuizing, een reorganisatie op het werk, het overlijden van een dierbare, enz. Na hooguit een herstelperiode van twee maanden is de rust grotendeels teruggekeerd. Je functioneert weer als vanouds.


Bij een burn-out is het een heel ander verhaal. Je hebt dan last van chronische stress. Die stress gaat gepaard met fysieke problemen en totale uitputting. Een tijdlang ontken je de loodzware druk, maar uiteindelijk bezwijk je. Een lange periode (soms jaren) van herstel breekt aan. Professionele hulp is onontbeerlijk.


2. Kun je van hard werken burn-out raken?


Als er geen overbelasting aanwezig is, dan kan hard werken geen burn-out veroorzaken. Wanneer je een beroep moet doen op stimulerende middelen, als koffie, pepmiddelen, e.d. om te blijven functioneren, ben je verkeerd bezig. Je lichaamssignalen moeten je alarmeren. Gas terugnemen is het dringende advies.


3. Komt burn-out alleen voor bij mensen die veel met andere mensen omgaan, zoals in de zorg en het onderwijs?


Burn-out tref je in alle werksectoren aan. Het kan je ook overkomen als je je geen tijd gunt voor het onderhouden van sociale contacten. Altijd maar achter je computer is geen beste lifestyle, even als avonden hangen op de bank voor de tv.


4. Geven we mensen niet te snel de stempel 'burn-out'?


Nee, want de diagnose burn-out wordt juist vaak veel te laat gesteld. Dat komt vooral, omdat de mensen geneigd zijn de signalen te ontkennen. Daarom heeft burn-out ook zo'n impact. Volledige uitputting en geestelijk op.


5. Door een rustperiode, vakantie, in te lassen is het probleem opgelost?


Dat is niet juist. Een vakantie is voor mensen, die gebukt gaan onder chronische stress, een risicovolle onderneming. Het kan fungeren als de bekende druppel, want juist dan wordt de vaste structuur van alledag doorbroken. Er is dan meer tijd voor jezelf.


6. Burn-out betekent toch het einde van je werkleven?


Dit is echt onzin. Het zal een lange tijd (vaak maanden) van herstel vergen. Diverse zaken zul je moeten gaan veranderen en dat kost tijd. De veranderingen moeten verankerd worden, zodat een terugval voorkomen gaat worden.


In de meeste gevallen kun je na die herstelperiode weer aan de slag op je werk. Maar je werkt nu op een andere wijze.

Een manier van werken die bij jou past en je optimaal laat functioneren.


7. Door minder te werken voorkom ik dan een burn-out?


Nee, eigenlijk is dat funest. Je gaat dan nog meer in minder tijd doen. Want je werk zal gedaan moeten worden. Meestal gaat het om de manier waarop je je werk georganiseerd hebt.


8. Als ik mijn privécontacten beperk, voorkom ik dan de kans op een burn-out?


Als je dat doet, of daar meebezig bent dan ben je vaak al burn-out aan het geraken. Het is nu van belang professionele hulp te zoeken om erger te voorkomen.


9. Gaat burn-out niet vanzelf over?


Nee, zonder professionele behandeling is herstel niet mogelijk. Een goede coach of vakbekwame therapeut zullen je terzijde moeten staan om aan een verantwoord en blijvend herstel te werken. Het gaat om een ernstig en ingrijpend gebeuren.


10. Loop je het risico op herhaling van een burn-out?


Dat kan zich voordoen, wanneer je nog niet hersteld bent en toch weer gaat werken op dezelfde manier zoals je gewend was. Een professionele hulpverlener zal altijd met jou samen een terugvalpreventieplan opstellen. Hierin staat bijvoorbeeld wat je valkuilen zijn en er wordt vermeld welke signalen je goed in de gaten moet houden.


Wat heb ik hier aan?


De vragen en de antwoorden kunnen je bewust maken van zaken waar je al een tijdje mee worstelt. Je kunt nu gericht gaan zoeken naar informatie op de site om duidelijkheid te krijgen hoe zaken ontstaan, hoe ze zich uiten en hoe je die eventueel kunt veranderen.


En belangrijk om te weten: de bron van een burn-out hoeft niet altijd op je werk te liggen. Relatieproblemen en de opvoeding van kinderen kunnen evengoed als bron dienen.


Terug naar boven
Je bevindt je op de site:


Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen:Interessante sites: